CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 13.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
OBVESTILO ZA OTROŠKI DODATEK IN SUBVENCIJO VRTCA
 
 
Da starši ne bi po nepotrebnem vlagali vlog za subvencijo vrtca in še pomembneje, da ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim pravica poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke o pravicah iz javnih sredstev. Povezava: https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/
 
Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.
 
Navodila :
  1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
  2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji.  Nato izberite gumb »Poizvedba«.
  3. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.
 
DODATEK ZA VELIKO DRUŽINO za leto 2015

Obveščamo vas, da je dne 14.4.2015 predvideno izplačilo dodatka za veliko družino za leto 2015 za vse upravičence, ki imajo odločbo o pravici do otroškega dodatka.  

 
Novosti na področju DRUŽINSKIH PREJEMKOV

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)
Vlada v  Zakonu za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.

Povezava na spletno stran MDDSZ

 
NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU SOCIALNIH TRANSFERJEV S 1. 1. 2012


Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja, in sicer na predpisani ENOTNI VLOGI za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.

Vloge so objavljene na spletni strani, na voljo pa so tudi v knjigarnah.

Znižano plačilo vrtca: vloge za leto 2012 se lahko oddajo od 01.12.2011 dalje, na Centru za socialno delo Vrhnika.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV  

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV ZA POLNOLETNE DIJAKE IN ŠTUDENTE

VLOGA ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB 

Več o novi socialni zakonodaji

Preberi več...
 
Prvi stik s CSD Vrhnika ali prva socialna pomoč (PSP)

Če prvič potrebujete storitev CSD Vrhnika, se lahko oglasite osebno ali po telefonu in uporabite storitev prva socialna pomoč na CSD Vrhnika, vsak dan v poslovnem času.

Če se znajdete v stiski, imate težavo ali prvič potrebujete našo storitev, dobite v okviru prve socialne pomoči vse potrebne informacije, zato vljudno vabljeni.

roke.jpg

Tel:  01 7506 270
Fax: 01 7506 280

 
Denarne socialne pomoči
INFORMACIJE O DENARNIH SOCIALNIH POMOČEH IN UGODNOSTIH in SUBVENCIJAH, DO KATERIH SO UPRAVIČENI PREJEMNIKI DENARNE SOCIALNE POMOČI ter DRUGE KORISTNE INFORMACIJE
 

Anketa

Katero storitev potrebujete?
 

Števec

Obiskovalcev: 376422

Varstvo otrok, družine

druzina.jpg

Varstvo odraslih

odrasli.jpg