CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 13.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
OBVESTILO O USKLADITVI PREŽIVNIN v letu 2016

Glede na negativen indeks cen življenjskih potrebščin se preživnine in nadomestila preživnin v letu 2016 ne usklajujejo, kar izhaja iz količnika uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2016 (Ur. list RS, št. 20/2016). Preživnine ostajajo na določeni ali dogovorjeni višini, upoštevaje dosedanje uskladitve, to je na višini kot so bile leta 2015. Ker v letošnjem letu uskladitve ne bo, tudi ne bomo pošiljali obvestil o uskladitvi preživnin, kar sicer določa 132.a člen ZZZDR. Neglede na navedeno, pa bo v sistemu narejen nov zapis glede na objavljeni količnik.

 
OBVESTILO

Kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo vam ponujamo obrazec za izterjavo preživninskih terjatev in navodila za izpolnjevanje le-tega.
obrazec predlog_za_izvrbo in navodila

 
OBVESTILO - DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA ŠOLSKO LETO 2016/17

DIJAKI:
- vlogo oddajo v mesecu avgustu,
- obvezne priloge: potrdilo o vpisu za šol. l. 2016/2017 in fotokopija spričevala za preteklo šol. leto.

ŠTUDENTI:
- vlogo oddajo v mesecu septembru,
- obvezna priloga: potrdilo o vpisu za šol. l. 2016/17.

 

 
OBVESTILO ZA PREJEMNIKE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Da prejemniki pravic iz javnih sredstev ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim le-ta poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke.
Povezava:
https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/

Vpogled v podatke o priznanih pravicah iz javnih sredstev je možen na podlagi EMŠO in davčne številke, ob predhodni registraciji.
Navodila :
  1. Pred prvim vpogledom v podatke se je potrebno registrirati. Registracijo izvedete s pomočjo gumba »Registriraj«.
  2. Za uspešno poizvedbo vnesite vaš EMŠO in geslo, ki ste ga izbrali pri registraciji.  Nato izberite gumb »Poizvedba«.
  3. V kolikor ste pozabili geslo, ponovno izvedite registracijo s pomočjo gumba »Registriraj«.
 
Novosti na področju DRUŽINSKIH PREJEMKOV

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)
Vlada v  Zakonu za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.

Povezava na spletno stran MDDSZ

 
NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU SOCIALNIH TRANSFERJEV S 1. 1. 2012


Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja, in sicer na predpisani ENOTNI VLOGI za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.

Vloge so objavljene na spletni strani, na voljo pa so tudi v knjigarnah.

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV  

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

VLOGA ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB 

vloga_za_ocetovski_dopust

Več o novi socialni zakonodaji

Preberi več...
 

Anketa

Katero storitev potrebujete?
 

Števec

Obiskovalcev: 487348

Varstvo otrok, družine

druzina.jpg

Varstvo odraslih

odrasli.jpg