CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov arrow Obvestila arrow NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU SOCIALNIH TRANSFERJEV S 1. 1. 2012
NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU SOCIALNIH TRANSFERJEV S 1. 1. 2012 Natisni E-mail


Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja, in sicer na predpisani ENOTNI VLOGI za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.

Vloge so objavljene na spletni strani, na voljo pa so tudi v knjigarnah.   

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

VLOGA ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB  

VLOGA ZA OČETOVSKI DOPUST

VLOGA ZA ENKRATNO DSP OBČINE VRHNIKA 

Več o novi socialni zakonodaji

Pravice iz javnih sredstev so denarni prejemki ter subvencije in znižana plačila.

Denarni prejemki:
1. otroški dodatek,
2. denarna socialna pomoč,
3. varstveni dodatek,
4. državna štipendija.

Subvencije in znižana plačila:
• znižano plačilo vrtca,
• dodatna subvencija malice za učence in dijake,
• subvencija kosila za učence,
• subvencija prevozov za dijake in študente,
• oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
• prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
• subvencija najemnine,
• pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev,
• pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

POMEMBNO:
Upravičenec, ki ima odločbo o priznanju pravic iz javnih sredstev po dosedanjih predpisih, lahko ne glede na obdobje veljavnosti te odločbe, uveljavlja odmero pravic iz javnih sredstev po ZUPJS pred potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica priznana. Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev po tem zakonu je mogoče prvič vložiti že 1. 12. 2011 (ne glede na to ali ima oseba določeno pravico že priznano po drugih predpisih, ki urejajo to pravico, ali ne) in v tem primeru bo center za socialno delo po ZUPJS odločil od 1. 1. 2012 dalje.

V primerih prvega odločanja po ZUPJS se po uradni dolžnosti preverijo tudi druge pravice iz javnih sredstev iz tega zakona, do katerih je upravičenec upravičen na podlagi drugih odločb. Če center za socialno ugotovi, da bi bilo treba katero od teh odločb odpraviti ali o njej na novo odločiti, po uradni dolžnosti to odločbo odpravi in z eno odločbo skladno s tem zakonom odloči o vseh pravicah iz javnih sredstev po tem zakonu. Pravice iz javnih sredstev se prizna z dnem priznanja tiste pravice iz javnih sredstev, katere uveljavljanje je vzrok za postopek odločanja tudi o drugih pravicah.

Če upravičenec, ki ima odločbo o priznanju pravic iz javnih sredstev po dosedanjih predpisih, ne želi uveljavljati pravice po ZUPJS, mu izdana odločba velja do konca obdobja, za katerega je bila izdana.

 CSD Vrhnika

 

Anketa

Od zaposlenih na CSD prejmem informacije, ki so mi pri reševanju težav v pomoč:
 

Števec

Obiskovalcev: 621380