CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Preživnine Natisni E-mail


Center za socialno delo pomaga staršema, ki ne živita skupaj ali sta v postopku razveze zakonske zveze, da se sporazumeta o preživljanju skupnih otrok. Če se starša ne moreta sporazumeti o višini preživnine o tem odloči sodišče na predlog enega ali obeh staršev.

V primerih, ko so odrasli otroci dolžni preživljati ostarele starše brez sredstev za življenje ali v primerih preživljanja bivšega zakonca, se lahko sklene sporazum v obliki izvršljivega notarskega zapisa. Če sporazum ni možen lahko o tem vprašanju odloči sodišče.

Zavezanec in upravičenec do preživnine lahko zahtevata znižanje, zvišanje ali ukinitev preživnine na sodišču, če se spremenijo okoliščine na podlagi katerih je bila preživnina določena.
Neplačevanje preživnine je kaznivo dejanje. Za to kaznivo dejanje je odgovoren tisti, ki ne plačuje preživnine, čeprav bi to zmogel.

Poveza na spletne strani : http://www.jpi-sklad.si/skladi/prezivninski-sklad/

 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 730538