CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov
Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 Natisni E-mail

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklada Republike Slovenije je 30. 1. 2018 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 (250. javni razpis)«.
Rok za oddajo vloge je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge oddane pred/po roku za oddajo vloge bodo zavržene.

Vlagatelj mora predložiti:
- v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in
- fotokopijo spričevala šolskega leta 2017/2018; če se vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni izobraževal, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal.
Če vlagatelj ni državljan Republike Slovenije, mora vlogi priložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan Evropske unije …).
 
Pomembne informacije za stranke:
- prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
- ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
- dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
- v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Štipendije za deficitarne poklice (.pdf)

 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 722580