CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov
Pojasnila o zamudah pri izdaji odločb Natisni E-mail

Zaradi povečanega števila vlog in nadgradnje informacijskega sistema bo lahko prišlo do zamud pri izdaji odločb za nekatere pravice.
Podrobneje pojasnjujemo okoliščine za štipendije, znižano plačilo vrtca in otroške dodatke.ODLOČBE ZA ŠTIPENDIJE

Pristojno ministrstvo nam je sporočilo, da bo informacijski sistem pripravljen za izdajo odločb po 15.9.2018. Na našem centru bomo takoj, ko bo informacijski sistem dopuščal, delo organizirali tako, da bodo odločbe izdane v najkrajšem možnem času.

Državna štipendija se po zakonu vedno izplačuje za pretekli mesec. V primeru zamud bo izplačan poračun od dneva, ko vam pravica pripada. Primer: če ste vlogo oddali v avgustu in vam pravica pripada s septembrom, odločba pa bo izdana v oktobru, boste dobili poračun zneskov za september in oktober v novembru.

Posebej izpostavljamo, da odločanje o pravici do državne štipendije vpliva na odločanje o pravici do znižanega plačila vrtca. Če je družina v mesecu avgustu vložila vlogo za državno štipendijo in subvencioniranje vrtca, mora CSD najprej odločiti o pravici do štipendije.V teh primerih lahko pride do krajših zamud tudi pri izdaji odločb za subvencioniranje vrtca.


ODLOČBE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA


Zaradi izjemnega povečanja števila vlog za znižano plačilo vrtca v avgustu predvidevamo, da bomo odločbe izdali v roku 2 mesecev.
Za plačilo vrtca v primeru, da nimate veljavne odločbe, vas seznanjamo, da velja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki govori o posebnih primerih učinkovanja pravice do znižanega plačila vrtca:

Vrtec staršem, ki v prvem mesecu vključitve otroka v vrtec še nimajo veljavne odločbe o znižanem plačilu vrtca ali jim je odločba potekla in niso pravočasno oddali nove vloge, naknadno po prejemu odločbe izstavi poračun mesečnega računa v višini znižanega plačila vrtca, ki izhaja iz odločbe, ki je staršem izdana v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, če jim pravica v skladu z odločbo pripada najkasneje 60 dni po dnevu vključitve otroka v vrtec oziroma najkasneje 60 dni po izteku prejšnje odločbe.

Pravica do znižanega plačila vrtca se po zakonu upošteva pri plačilu vrtca za nazaj in tako se na primer račun za obiskovanje vrtca v septembru izda šele v oktobru.
Vrtci na območju CSD Vrhnika običajno ne zaračunavajo polne cene ampak določeno višino; v vašem vrtcu pa konkretneje preverite natančno višino plačila.


ODLOČBE ZA OTROŠKI DODATEK

Pravtako predvidevamo, dabomo zaradi izjemnega velikega števila vlog za otroški dodatek, ki smo jih prejeli v avgustu, odločbe izdaliv roku 2 mesecev.
V primeru zamud bo izplačan poračun od dneva, ko vam pravica pripada. Primer: če ste vlogo oddali v avgustu in vam pravica pripada s septembrom, odločba pa bo izdana v oktobru, boste dobili poračun zneskov za september in oktober v novembru.

V kolikor bi pri nadgradnji informacijskegasistema ali reorganizacije  centrov za socialno delo prišlo do kakšnih večjih sistemskih zapletov, bo pristojno ministrstvo javnost o tem pravočasno obvestilo.


Hvala za razumevanje.
 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 738814