CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Prva socialna pomoč Natisni E-mail

Je prva izmed socialno varstvenih storitev upravičencu/ki, ki pride na Center za socialno delo in  obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.

Upravičenec/ka storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v stiski ali težavi in se za storitev odloči prostovoljno.

Na CSD se zglasi:

Prvič, zaradi kakršnekoli težave oz. stiske ali zaradi informacij o določenih postopkih (npr. družinski nesporazumi, nasilje, težave z duševnim zdravjem, finančna stiska, bivanjska stiska, težave v medosebnih odnosih, stanovanjski problemi, stiska povezana z odraščanjem, alkoholizem, partnerske težave ki se odražajo na starševskem delu, vprašanja vezana na postopek razveze zakonske zveze in postopek urejanja stikov, preživnine, …).

Ponovno z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.

CSD lahko prične s storitvijo PSP tudi po uradni dolžnosti npr. na osnovi obvestil policije, šole in drugih, ki so ugotovili socialno ogroženost posameznika.

Če prvič potrebujete storitev CSD Vrhnika, se lahko oglasite osebno ali po telefonu in uporabite storitev prva socialna pomoč na CSD Vrhnika, vsak dan v poslovnem času.

Če se znajdete v stiski, imate težavo ali prvič potrebujete našo storitev, dobite v okviru prve socialne pomoči vse potrebne informacije, zato vljudno vabljeni.

roke.jpg

Tel:  01 7506 270
Fax: 01 7506 280

 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 730463