CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Ljubljana - Enota Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Domov
Denarna socialna pomoč Natisni E-mail

 

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre). Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. 

 

Od 1. 8. 2015 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 270,82 evrov.

 

Več si lahko preberete na:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/denarna_socialna_pomoc/

 

 

Višina denarne socialne pomoči (cenzus), je za:

status

po ZSVarPre

v prehodnem obdobju, dokler gospodarska rast ne preseže 2 %

utež


utež

znesek*

(v EUR)

prvo odraslo osebo ali samsko osebo ali odraslo osebo, ki je v institucionalnem varstvu

1

 

1

270,82

prvo odraslo osebo ali samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec**

1,28

 

1,28

346,65

prvo odraslo osebo oziroma samsko osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

1,56

 

1,56

422,48

samsko osebo med dopolnjenim 18. in dopolnjenim 26. letom starosti, prijavljeno pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot starši ali dejansko prebiva z njimi

0,7

 

0,7

189,57

samsko osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo ali je starejša od 63 let (ženska) oziroma 65 let (moški), ki ima prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na istem naslovu kot osebe, ki niso družinski člani po tem zakonu in imajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje, oziroma dejansko prebiva z njimi

0,7

 

0,8

216,65

vsako naslednjo odraslo osebo

0,5

 

0,6

162,49

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu več kot 128 ur na mesec

0,78

 

0,88

238,32

vsako naslednjo odraslo osebo, ki je delovno aktivna v obsegu od 60 do 128 ur na mesec

0,64

 

0,74

200,40

prvega otroka, ki je najstarejši

0,7

 

0,8

216,65

vsakega naslednjega otroka

0,6

 

0,7

189.57

povečanje za vsakega otroka v enostarševski družini, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem ne dobiva prejemkov ali je drugi od staršev neznan ali kadar otrok po drugem od staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema

0,2

 

0,2

54,16

* pri dejanskih aktualnih zneskih se upošteva usklajena višina (od 1. 8. 2014 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 269,20 evrov)

* * Ne glede na zgornjo tabelo se za osebe, ki so vključene v programe psihosocialne rehabilitacije ter za osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljnem delu, šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur mesečno. Navedeno pomeni, da omenjenim osebam, ne glede na dejansko število opravljenih ur mesečno, po zakonu pripada vedno nižji dodatek za delovno aktivnost (ali 0,28 osnovnega znesla minimalnega dohodka ali 0,14 osnovnega znesla minimalnega dohodka).

 

DODATNE INFORMACIJE:  

 

 

Anketa

Na katerem področju želite urejati zadeve?
 
Kaj vam je v odnosu strokovnega delavca najbolj pomembno?
 

Števec

Obiskovalcev: 696480