CSD Vrhnika
 

Center za socialno delo Vrhnika

Ljubljanska cesta 16, 1360 Vrhnika 

Uradne ure
Ponedeljek:  od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure
Sreda:         od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 17.00 ure
Petek:         od 8.00 ure do 12.00 ure
Poslovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:   od 8.00 ure do 15.00 ure
Sreda:                               od 8.00 ure do 17.00 ure
Petek:                               od 8.00 ure do 13.00 ure

 
Terminski plan izplačiltransferjev za leto 2018

Za ogled datumov izplačil transferjev za leto 2018 klikni_tukaj .

 

 
Kdaj vam poteče pravica iz javnih sredstev?
Da prejemniki pravic iz javnih sredstev ne bi pozabili na oddajo vloge, če jim le-ta poteče, smo pripravili aplikacijo za vpogled v podatke.
Povezava:
https://emddsz.gov.si/iscsd2_vppjs/
Preberi več...
 
Novosti na področju DRUŽINSKIH PREJEMKOV

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF)
Vlada v  Zakonu za uravnoteženje javnih financ predvideva nabor ukrepov, s katerimi želi uravnotežiti javne finance. Gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.

Povezava na spletno stran MDDSZ

 
NOVOSTI PRI UVELJAVLJANJU SOCIALNIH TRANSFERJEV S 1. 1. 2012


Uveljavljanje socialnih transferjev je urejeno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se začne uporabljati 1. januarja 2012.

Vse pravice iz javnih sredstev se uveljavljajo pri CENTRU ZA SOCIALNO DELO, ki je krajevno pristojen glede na stalno prebivališče vlagatelja, in sicer na predpisani ENOTNI VLOGI za pridobitev pravic do denarnih prejemkov, subvencij oziroma znižanih plačil.

Vloge so objavljene na spletni strani, na voljo pa so tudi v knjigarnah.   

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

VLOGA ZA PONOVNO UVELJAVLJANJE PRAVICE DO OTROŠKEGA DODATKA/SUBVENCIJE VRTCA

VLOGA ZA UVELJAVLJANJE DRŽAVNE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 

VLOGA ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ

OBRAZEC ZA SPOROČANJE SPREMEMB  

VLOGA ZA OČETOVSKI DOPUST

VLOGA ZA ENKRATNO DSP OBČINE VRHNIKA 

Več o novi socialni zakonodaji

Preberi več...
 
Prva socialna pomoč

Je prva izmed socialno varstvenih storitev upravičencu/ki, ki pride na Center za socialno delo in  obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialnovarstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.

Upravičenec/ka storitve prve socialne pomoči je vsakdo, ki se znajde v stiski ali težavi in se za storitev odloči prostovoljno.

Na CSD se zglasi:

Prvič, zaradi kakršnekoli težave oz. stiske ali zaradi informacij o določenih postopkih (npr. družinski nesporazumi, nasilje, težave z duševnim zdravjem, finančna stiska, bivanjska stiska, težave v medosebnih odnosih, stanovanjski problemi, stiska povezana z odraščanjem, alkoholizem, partnerske težave ki se odražajo na starševskem delu, vprašanja vezana na postopek razveze zakonske zveze in postopek urejanja stikov, preživnine, …).

Ponovno z novo težavo ali stisko oz. zadevo, ki je še nikoli ni urejal na CSD.

CSD lahko prične s storitvijo PSP tudi po uradni dolžnosti npr. na osnovi obvestil policije, šole in drugih, ki so ugotovili socialno ogroženost posameznika.

Če prvič potrebujete storitev CSD Vrhnika, se lahko oglasite osebno ali po telefonu in uporabite storitev prva socialna pomoč na CSD Vrhnika, vsak dan v poslovnem času.

Če se znajdete v stiski, imate težavo ali prvič potrebujete našo storitev, dobite v okviru prve socialne pomoči vse potrebne informacije, zato vljudno vabljeni.

roke.jpg

Tel:  01 7506 270
Fax: 01 7506 280

 
«« Začetek « Nazaj 1 2 Naprej » Konec »»

Rezultatov 8 - 12 od 12

Anketa

Od zaposlenih na CSD prejmem informacije, ki so mi pri reševanju težav v pomoč:
 

Števec

Obiskovalcev: 619821