Obvestilo: Reševanje vlog za otroški dodatek

Zaradi izjemno povečanega števila vlog za otroški dodatek, bodo vloge oddane decembra 2017 in januarja 2018 rešene predvidoma v roku 60 dni. Zneski bodo izplačani in poračunani ob prvem terminu izplačil po prejemu odločbe  (Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2018 ).