Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih

V primerih, ko sodišče odloča o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, o varstvu in vzgoji otrok,  o preživnini in stikih pred odločitvijo pridobi mnenje centra za socialno delo. Naloga centra za socialno delo je, da oblikuje:
  • mnenja glede koristi varstva in vzgoje za otroka
  • mnenja glede koristi preživnine za otroka
  • mnenja glede koristi stikov za otroka
  • mnenja glede otrokove koristi v sporih med staršema (mnenje o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj).