Urejanje – priznanje očetovstva

Oče lahko prizna otroka za svojega pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki.
Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem strinja otrokova mati.
Postopek priznanja očetovstva pri centru za socialno delo se lahko prične na podlagi prejema prijave rojstva iz upravne enote, ko center za socialno delo pokliče mater, da izjavi koga šteje za očeta svojega otroka. To izjavo lahko poda mati tudi brez poziva. Dopustno je, da oče prizna otroka za svojega že pred rojstvom. Priznanje očetovstva lahko da oseba, ki je razsodna in stara najmanj 15 let. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati.
Bodoči starši, ki želijo še pred rojstvom otroka urediti priznanje očetovstva, lahko to uredijo na pristojnem centru za socialno delo ali na upravni enoti.