Rejništvo

Rejništvo je oblika varstva in vzgoje otrok, ki začasno ne morejo prebivati v biološki družini. Namen je, da se otrokom pri osebah, ki niso njihovi starši, omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in usposobitev za samostojno življenje ter delo. Področje dela v rejništvu zajema
  • delo z otroki v rejništvu,
  • delo z matičnimi družinami otrok v rejništvu;
  • delo z rejniškimi družinami.
Področje je urejeno z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerij ter z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti.