Privolitev odtujitve ali obremenitve otrokovega premoženja, odobritev pravnih poslov

Starši smejo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahteva kaka druga njegova korist.

Vlogo za odobritev pravnega posla podajo starši oziroma otrokov skrbnik. V vlogi je potrebno natančno navesti, kaj predstavlja otrokovo premoženje, kateri del bi želeli odtujiti ali obremeniti in za katere otrokove potrebe bo denar porabljen. V postopku se pridobi tudi mnenje otroka, če ga je sposoben izoblikovati.