Podaljšanje roditeljskih pravic staršem otrok s posebnimi potrebami

1.    Informiranje staršev o tej možnosti, o poteku postopka, o stališču CSD do podaljšanja
2.    Obisk na domu pisanje soc. poročila za osebo za katero naj bi staršem podaljšali rodit. pravico
3.    Imenovanje začasnega skrbnika
4.    Udeležba na obravnavi na sodišču
5.    Sprejem sklepa sodišča o podaljšanih roditeljskih pravicah
6.    Vodenje evidenc o podaljšanih roditeljskih pravicah.