Odrasle invalidne osebe

Vloga za priznanje statusa invalidne oseb, dodatka za tujo nego in pomoč se poda pisno ali ustno na zapisnik pri krajevno pristojnem Centru za socialno delo. Vlogo vloži  upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik.

Priložiti je potrebno mnenje komisije za razvrščanje oz. komisije za usmerjanje, v kolikor ga oseba še nima, ga je potrebno pridobiti.

Za pridobitev pravic morajo imeti osebe poleg ugotovljene stopnje duševne ali telesne prizadetosti, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravice iz statusa invalida so: