Uveljavljanje pravice do tolmača za znakovni jezik

Naloge CSD pri uveljavljanju te pravice so: vodenje postopkov v zvezi z uveljavljanjem pravice do tolmača; sklicevanje komisij, ki ugotavljajo upravičenost do tolmača, vodenje dokumentacije; izdaja odločbe o pravici do tolmača; ureditev vsega potrebnega za izdajo izkaznice ter letno dostava ustreznega števila vavčerjev   posameznemu upravičencu; vodenje evidenc o upravičencih, o številkah njihovih izkaznic, o številkah izdanih vavčerjev; seznanjanje javnih zavodov in drugih nosilcev javnih pooblastil o pravicah gluhih oseb do tolmača za znakovni jezik .