Skrbništvo

Poznamo tri vrste skrbništva: skrbništvo nad odraslimi, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, skrbništvo za posebne primere  in skrbništvo za mladoletne. Namen skrbništva nad odraslimi osebami je varstvo njihove osebnosti, ki se uresničuje predvsem z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem za samostojno življenje. Namen skrbništva za mladoletne je, da se s skrbjo, vzgojo in izobrazbo vsestransko razvije osebnost mladoletnih varovancev, ki se kasneje samostojno usposobijo za življenje in delo. Vsem skrbništvom pa je skupno, da se določeni osebi postavi skrbnika, ki zanjo (če je le mogoče, skupaj z njo) ureja vse, kar je potrebno, oziroma vse, kar je bilo dogovorjeno.