Delo z odraslimi osebami

Je namenjeno uporabnikom, ki so se znašli v stiski in potrebujejo pomoč:
  • zaradi osebnih težav,
  • zaradi starosti, bolezni in invalidnosti,
  • ker nimajo sredstev za preživljanje,
  • zaradi slabih medsebojnih odnosov,
  • kot žrtve nasilja,
  • ker jim neformalna mreža ne nudi toliko pomoči kot jo potrebujejo,
  • zaradi zasvojenosti z alkoholom, drogami in drugimi substancami in dejavnostmi,
  • ker živijo kot brezdomci,
  • zaradi številnih različnih situacij v katerih se težje znajdejo.