Pomoč uporabnikom s težavami v duševnem zdravju

Preko koordinatorja obravnave v skupnosti  CSD nudi individualno načrtovanje pomoči in storitev uporabniku po končanem zdravljenju v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavi, pri urejanju življenjskih razmer, psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Uporabnik s težavami v duševnem zdravju prostovoljno privoli v načrt obravnave v skupnosti.