Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

Pomoč je namenjena osebam, ki prestajajo ali so prestali zaporno kazen in osebam, ki so v obravnavi na sodišču zaradi kazenskega postopka (polnoletne osebe).

Oblike pomoči:
  • pomoč v procesu resocializacije (odprava ali zmanjšanje težave) in polnovredna vključitev v normalno življenje in delo,
  • svetovanje in informiranje pri urejanju pereče problematike po odpustu iz zavoda za prestajanje kazni,
  • pomoč svojcem.