Delo z družino

Delo z družino zajema izvajanje naslednjih  javnih pooblastil in nalog po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZD).