Posebno varstvo otrok

Starši so dolžni poskrbeti za otrokovo vzgojo in varstvo. V primeru, da tega ne izpolnjujejo, je center za socialno delo pristojen, da poskrbi za največjo otrokovo korist.