Državne štipendije za šolsko leto 2018/19

DIJAKI:
- vlogo oddajo v mesecu avgustu,

ŠTUDENTI:
- vlogo oddajo v mesecu septembru,

DIJAKI:
- obvezne priloge: potrdilo o vpisu za šol. l. 2018/2019
- fotokopija spričevala za preteklo šolsko leto

ŠTUDENTI:
- obvezne priloge: potrdilo o vpisu za šol. l. 2018/2019
- izpis e-indeksa ( če se uveljavlja dodatek za uspeh)