Obvestilo za poslovne partnerje: Reorganizacija centrov za socialno delo – pričetek delovanja CSD

Spoštovani.

Obveščamo vas, da je Vlada RS, v okviru izvajanja reorganizacije centrov za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljubljana (CSD Ljubljana) in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 30/2018 z dne 26.4.2018.

S 1.10.2018 se bo tako dosedanjih 8 centrov za socialno delo v regiji, in sicer CSD Grosuplje, CSD Ljubljana – Bežigrad, CSD Ljubljana – Center, CSD Ljubljana – Moste-Polje, CSD Ljubljana – Šiška, CSD Ljubljana – Vič-Rudnik, CSD Logatec in CSD Vrhnika, spojilo v nov pravni subjekt, ki bo univerzalni pravni naslednik spojenih socialno varstvenih zavodov.

Center za socialno delo Ljubljana bo imel sedež v Ljubljani na naslovu Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, posloval pa bo tudi zunaj sedeža, in sicer na naslovih sedanjih zgoraj navedenih centrov za socialno delo, ki z dnem spojitve postajajo enote CSD Ljubljana.  

Vsi trenutno še obstoječi centri za socialno delo v regiji bo do 30.9.2018 poslovali kot samostojni javni zavodi, s 1.10.2018 pa bo pogodbene obveznosti prevzel CSD Ljubljana, ki bo v prihodnjih mesecih poskrbel za ureditev formalnosti za nemoteno poslovanje tudi po tem datumu.

Vse poslovne partnerje, prosimo, da nam račune izstavijo najkasneje do 12.10.2018.