S 1. avgustom višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek

Denarna socialna pomoč in varstveni dodatek sta zaradi redne letne uskladitve s 1. avgustom višja za dva odstotka.

Denarna socialna pomoč se zviša za 7,25 evra in za samsko osebo brez dohodkov tako znaša največ 392,75 evra.
Varstveni dodatek se zviša za 11,32 evra in po novem znaša 577,34 evra.
Posmrtnina po novem znaša 392,75 evra, pogrebnina pa 785,50 evra.

Gre za redno letno uskladitev na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom.
Uskladitev nove višine minimalnega dohodka se bo že upoštevala pri izplačilih denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka za mesec avgust 2018.  

Novih vlog prejemnikom zaradi uskladitve ni treba vlagati.