Starševsko varstvo in družinski prejemki

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) (Uradni list RS, št. 26/2014)

UREJA:

 

1. Zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo;

 • pravica do dopusta
 • pravica do nadomestila
 • pravice iz naslova krajšega delovnega časa
 • pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok
 • pravica do nadomestila v času odmora za dojenje (od 1.9.2014)

 

2. Družinske prejemke

 • starševski dodatek
 • pomoč ob rojstvu otroka
 • otroški dodatek
 • dodatek za veliko družin
 • dodatek za nego otroka
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek

Druge vsebine: