Starševsko varstvo in družinski prejemki
Področje ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1).

Pravice iz starševskega varstva
  • Materinski dopust in nadomestilo
  • Starševski dopust in nadomestilo
  • Očetovski dopust in nadomestilo
  • Pravica do plačila prispevkov zaradi dela s krajšim delovnim časom
  • Pravica do plačila prispevkov zaradi varstva štirih ali več otrok

Vloge in predstavitev pravic  najde na povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavitev_pravic_iz_zavarovanja_za_starsevsko_varstvo/

Družinski prejemki
  • Pomoč ob rojstvu otroka
  • Starševski dodatek
  • Dodatek za nego otroka
  • Delno plačilo za izgubljeni dohodek  
  • Dodatek za veliko družino

Vloge in predstavitev pravic  najde na povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/obrazci_za_uveljavljanje_pravic_do_druzinskih_prejemkov/