Družinski prejemki

  • starševski dodatek
  • pomoč ob rojstvu otroka
  • otroški dodatek
  • dodatek za veliko družino
  • dodatek za nego otroka
  • delno plačilo za izgubljeni dohodek

Obrazci za uveljavljanje pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih