Dodatni programi

 Preventivni programi:
- skupina starih za samopomoč "Rožmarinka"
- skupina rejnic občine Vrhnika in Borovnica
- skupina za odrasle s težavami v duševnem zdravju