Predstavitev
 
 
»Svoja življenja živimo na podlagi tega, kar verjamemo o svojem svetu, sebi,
svojih zmožnostih in omejitvah.«
Gregg BradenVizija CSD Vrhnika je biti odprt, prijazen prostor za soustvarjanje dobrih rešitev za posameznika, družino, družbo. To je mesto, ki združuje kakovostno, inovativno in prepoznavno strokovno delo ter motivirane in zadovoljne zaposlene.

Center za socialno delo Vrhnika je bil ustanovljen decembra 1981. Po sprejemu odloka Vlade Republike Slovenije o preoblikovanju Centrov za socialno delo, z dne 17.2.1992 ima Center za socialno delo Vrhnika status javnega socialno varstvenega zavoda in je organiziran za dejavnosti socialnega varstva za območje Upravne enote Vrhnika, to je za občino Vrhnika, občino Borovnica in občino Log Dragomer.
CSD Vrhnika izvaja socialno varstveno dejavnost v skladu z aktom o ustanovitvi in Zakonom o socialnem varstvu, kot temeljnim zakonom. Dejavnost CSD se izvaja na podlagi še drugih aktov in predpisov, ki neposredno ali posredno urejajo področje delovanja CSD.
Zaradi lažjega izvajanja nekaterih nalog se Center za socialno delo Vrhnika povezuje s Centri za socialno delo v Obljubljanski regiji II.

Zaposleni na Centru za socialno delo Vrhnika smo zavezani k skupnim vrednotam, ki nas bogatijo, medsebojno povezujejo in usmerjajo delovanje zavoda. V središču vseh prizadevanj je posameznik. Naše vrednote so: timsko delo, zaupanje, odgovornost zase in za druge, spoštovanje sebe in drugih ter ustrezna skrb zase.

 

                                          krog.png

  

Temeljni cilji Centra za socialno delo Vrhnika so:
- spoštljivost
- strpnost
- medsebojno sodelovanje
- kakovostno izvajanje vseh storitev s poudarkom na individualnosti uporabnika.

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam uradnih oseb za odlocanje
Seznam svetovalcev za pomoč strankam

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2017
POROČILO O DELU ZA LETO 2017