Starševsko varstvo
  • pravica do dopusta
  • pravica do nadomestila
  • pravice iz naslova krajšega delovnega časa
  • pravica do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok
  • pravica do nadomestila v času odmora za dojenje (od 1.9.2014)

Druge vsebine

obrazci za uveljavljanje pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih